Μελέτες κτιριακών έργων

Η ΕυρωΔΟΜΙΚΗ από το 1984 δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών σε όλη την Βορειοδυτική Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή κτιρίων κατοικιών (ξενοδοχειακών μονάδων, πολυκατοικιών, μονοκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών) καθώς και δημοσίων έργων. 

Με την εμπειρία των στελεχών της και με τον έμπειρο και καταρτισμένο κύκλο συνεργατών, έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα σταθερό επίπεδο στην ποιότητα κατασκευής και αναλαμβάνει την κατασκευή κτιρίων παραδίδοντας έτσι στον πελάτη το έργο ολοκληρωμένο.