ΕυρωΔΟΜΙΚΗ

Η ΕυρωΔΟΜΙΚΗ έχει εμπειρία 35+ ετών στον τομέα του αρχιτεκτονικών μελετών και των κατασκευών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρία μας έχει προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις για την ορθή υλοποίηση ακινήτων, ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων.

Ο στόχος, ο σκοπός και η φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι η προσαρμογή και η εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και κριτηρίων στην αρχιτεκτονική κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη. Καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε τα παραπάνω λόγω της εμπειρίας και της εξειδίκευσής μας σε κάθε αντικείμενο, σε κάθε στάδιο της ολοκλήρωσης της εργασίας.


Η ΕυρωΔΟΜΙΚΗ έχει τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Μελετών
  • Τμήμα Κατασκευών
  • Τμήμα Real Estate